HABERLER

Kamuoyu Açıklaması

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin 27 Nisan 2020 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden futbolculara hitaben “Alacaklardan Feragat Etmek Zorunlu Mu?” başlıklı bir yazı paylaştığından tarafımızca haberdar olunmuştur. En azından başlığı dikkate alındığında hukuki bir konu hakkında kaleme alınmayı amaçlandığını düşündüğümüz bu yazının, gerçeği yansıtmayan ve hukuki dayanağı bulunmayan açıklamalardan ibaret olduğu görülmektedir.

Covid-19 salgınının sebebiyet verdiği bu olağanüstü dönemde neredeyse diğer tüm sektörlerde olduğu gibi futbol sektöründe de ekonomik kriz ortamı oluştuğu herkesin malumudur. Hiç şüphesiz, futbol sektöründe bu ekonomik krizin olumsuz anlamda en çok etkisi altına alacağı aktör futbol kulüpleridir. Dünya genelinde futbol kulüplerinin bu olumsuz ekonomik durum karşısında uğrayacağı zararların bir nebze olsun azaltılması hususunda birtakım tedbirler alınmaktadır. Ancak anılan yazı, dünya genelinde bu genel kanıya sahip olmayan yegane kurumun Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olduğunu göstermektedir.

Anılan yazıda FIFA’nın 07.04.2020 tarihinde ilan etmiş olduğu tavsiye kararlarının yanlış değerlendirmeler ile futbolcular bakımından sözleşme kapsamında orantısız uygulamalara yola açtığı, anılan tavsiye kararlarında futbolcuların alacaklarından feragat etmesine dair zorunlu bir hüküm bulunmadığı, futbolcuların indirim yapmak zorunda olmadığı ve bu hususta kulüpler ile anlaşmak zorunda olmadığı belirtilmiştir.

FIFA’nın 07.04.2020 tarihinde ilan etmiş olduğu tavsiye kararları dikkate alındığında hem kulüplerin hem de futbolcuların mağduriyet yaşamamaları için seçenekler kararlaştırıldığı görülmektedir. Bu tavsiye kararları uyarınca, öncelikle tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları esas olup bu anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ise kulüplerin hakkaniyet ilkesi uyarınca tek taraflı kararlar alabileceği belirtilmiştir. Yabancı futbolcular için doğrudan uygulanabilecek olan bu tavsiye kararlarının Türk Futbolcular bakımından uygulanamayacağı ise açıktır. Bu nedenle TFF tarafından talimat çıkarılması suretiyle, karşılıklı anlaşamama halinde Türk futbolcuların ücretlerine ilişkin olarak kulüplerce hakkaniyete uygun olacak şekilde tek taraflı düzenleme yapılabileceği hususunda düzenleme yapılmaması halinde dahi zaten tüm kulüpler Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca Mahkemelere başvurarak içerisinde bulunulan mücbir sebep hali nedeniyle ücretlerin uyarlanması davası açma hakkına sahiptirler.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, işin hukuki boyutunu hiçbir şekilde irdelemeyip futbolculara “kulüpler ile karşılıklı olarak anlaşmayın” şeklinde FIFA’nın tavsiye kararlarına aykırı bir çağrıda bulunmuştur. Bu kapsamda, tamamıyla futbolcular ile kulüpleri karşı karşıya getirmeyi amaçlayan, günün sonunda futbolcuların daha büyük mağduriyetler ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verecek olan bu yazının, düşüncesizce ve bilinçsizce kaleme alındığı görülmektedir.

Aslında, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin son dönemde futbolcu alacaklarının tahsili hususunda kurmaya çalıştığı kanuna aykırı sistem düşünüldüğünde, bilinçsizce kaleme alınan bu ayrıştırıcı yazının hangi kötü niyetin eseri olunduğu daha açık şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin neredeyse tüm futbolculara ulaşarak, kulüplerinden olan alacaklarının tahsili hususunda dernek avukatı ile çalışılması hususunu diretmekte olduğu bilinmektedir. Hatta söz konusu dernek avukatı, futbolcular ile toplu şekilde görüşerek, hiçbir masraf ve avukatlık ücreti ödenmeden davalarına bakabileceğini, derneğin tüm masrafları karşıladığını, derneğin gücü ile davaların daha etkin şekilde sonuçlanacağını belirterek dava alma gayretinde olduğu tarafımızca büyük bir şaşkınlıkla takip edilmektedir.

Gelirini Türkiye Futbol Federasyonundan ve futbol kulüplerinden elde eden, bir başka deyişle kulüplerin parası ile faaliyetlerini sürdüren bu derneğin kanuna aykırı bir düzen kurmak suretiyle futbolcuları kulüplere dava açmaları yönünde uğraşta bulunması başta Avukatlık Kanunu olmak üzere Dernekler Kanunu da dahil birçok yasal düzenlemeye aykırı ve yasaktır.

Bu itibarla, söz konusu derneğin futbolcuları bu şekilde yanlış yönlendirmeye devam etmesi ve kurmuş olduğu bu kanuna aykırı düzen ile futbolcu alacaklarının tahsili hususunda dernek avukatı ile çalışılması hususunda gayrette bulunmaya devam etmesi halinde, başta ilgili dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere bu faaliyete ortak olan dernek avukatları ve diğer ilgililer hakkında ilgili kurumlar ve yargı mercileri nezdinde gerekli şikayet başvurularında bulunulacağını ve yasal işlemlerin başlatılacağının bilinmesini isteriz.

Sonuç itibariyle, ülke olarak tek vücut halinde mücadele etmiş olduğumuz COVID-19 virüsünün olumsuz ekonomik etkilerini bir nebze olsun indirebilmek adına, Türkiye Futbol Federasyonu’nun öncülüğünde futbolcular ve futbol kulüpleri arasında hakkaniyete uygun ve makul anlaşmalar yapılacağına ve futbolun tüm aktörlerinin bu süreçten en az zararla çıkacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,